PONUKA

Bažant obyčajný (Phasianus colchicus)

je jedným z nepôvodných druhov európskej ornitofauny. Historicky patrí do Ázie a do Európy ho priviezli už starí Rimania. Je to veľmi významný poľovný vták, vďaka tomu je dnes bežne rozšírený takmer všade v Európe Bažanty u nás tradične obývajú okraje lesov, lúk a polí v nižšie položených oblastiach, často v kultúrnej krajine. Vyhľadávajú husté porasty, kroviny alebo vrbiny. Žijú väčšinou polygamne, tj. v skupinách s jedným dominantným kohútom. Zbierajú najrôznejšiu potravu – najmä plody a obilie, zo živočíchov rôzny hmyz a mláďatá hlodavcov. Kohút bažanta má krásne pestro sfarbené kovovo lesklé perie a dlhé chvostové perá. Sliepka bažanta je nenápadne sivohnedo sfarbená, preto pri hniezdení dobre splýva s trávnatým okolím.

Jarabica poľná (Perdix perdix)

je vták z čeľade bažantovité. Jarabica poľná preferuje k životu lúky, obilné polia a porasty mladých, najčastejšie listnatých stromčekov. Jarabica poľná je o niečo väčšia ako holub. Má silné telo, krátky chvost , zaguľatené krídla a krátky šedý zobák. Brucho, hrdlo a časť hlavy má sivé, krídla a chvost červenohnedej a prednú časť hlavy žltohnedú. Samec má na bruchu nápadnú gaštanovo sfarbenú škvrnu, ktorá samici chýba. Mladí vtáci sú takmer celí hnedí. Jej najdôležitejšiu zložku potravy tvoria obilné zrná alebo iné časti rastlín, vzácnejšie lovia aj menší hmyz.

Zajac poľný (Lepus europaeus)

je rod cicavcov z čeľade zajacovité. Ide o bylinožravca schopného veľmi rychleho behu. Sú to bežné stepné živočíchy, majú silné telo a končatiny prispôsobené na beh a skákanie. Zadné nohy sú podstatne dlhšie ako predné. Umožňujú mu pri úniku pred dravcami efektívne kľučkovať. Je žltohnedej až hnedosivej farby s krátkym čiernym chvostom s bielou špičkou a dlhými ušami. Práve tieto, v pomere s telom obrovské ušnice, mu umožňujú veľmi dobre počuť. V Európe žijúci zajac poľný (Lepus europeus) dokáže vyvinúť rýchlosť až 70 km/h.Zajace sú samotári alebo žijú v pároch. Sú obvykle veľmi plaché. Iba na jar v období párenia, kedy možno pozorovať vzájomné zápolenie medzi samicami, ale aj medzi samcami, sa zvyknú združovať a vyskytovať vo väčších počtoch.