PONUKA

Bažant obyčajný (Phasianus colchicus)

je jedným z nepôvodných druhov európskej ornitofauny. Historicky patrí do Ázie a do Európy ho priviezli už starí Rimania. Je to veľmi významný poľovný vták, vďaka tomu je dnes bežne rozšírený takmer všade v Európe Bažanty u nás tradične obývajú okraje lesov, lúk a polí v nižšie položených oblastiach, často v kultúrnej krajine. Vyhľadávajú husté porasty, kroviny alebo vrbiny. Žijú väčšinou polygamne, tj. v skupinách s jedným dominantným kohútom. Zbierajú najrôznejšiu potravu – najmä plody a obilie, zo živočíchov rôzny hmyz a mláďatá hlodavcov. Kohút bažanta má krásne pestro sfarbené kovovo lesklé perie a dlhé chvostové perá. Sliepka bažanta je nenápadne sivohnedo sfarbená, preto pri hniezdení dobre splýva s trávnatým okolím.

Zajac poľný (Lepus europaeus)

je rod cicavcov z čeľade zajacovité. Ide o bylinožravca schopného veľmi rychleho behu. Sú to bežné stepné živočíchy, majú silné telo a končatiny prispôsobené na beh a skákanie. Zadné nohy sú podstatne dlhšie ako predné. Umožňujú mu pri úniku pred dravcami efektívne kľučkovať. Je žltohnedej až hnedosivej farby s krátkym čiernym chvostom s bielou špičkou a dlhými ušami. Práve tieto, v pomere s telom obrovské ušnice, mu umožňujú veľmi dobre počuť. V Európe žijúci zajac poľný (Lepus europeus) dokáže vyvinúť rýchlosť až 70 km/h.Zajace sú samotári alebo žijú v pároch. Sú obvykle veľmi plaché. Iba na jar v období párenia, kedy možno pozorovať vzájomné zápolenie medzi samicami, ale aj medzi samcami, sa zvyknú združovať a vyskytovať vo väčších počtoch.